Aktuality

18.10.2011

  18. října se 3., 4. a 5. ročník vypravil na zámek Radim.Prošli jsme podzimně zbarvený park, nakrmili kozu Agátu a zažili úžasnou prohlídku v šatech pro princezny a mušketýry .

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavého. Všem se nám tento výlet moc líbil, určitě také proto, že na zámku v Radimi mají naprosto skvělé a obětavé průvodce. Dokázali přizpůsobit prohlídku věku a mentalitě dětí.

                                                    Bc. J. Fialová

 

20.10.2011

  Ukázka práce žáků (3.,4.,a 5. ročníku) z pracovního vyučování.

                                        Mgr. J. Heroldová

 
25.10.2011

  Akce ,,Vysaď si svůj strom '' (Podlipansko) nebyla z technických důvodů realizována. Během cvičení v přírodě žáci prošli přírodu v okolí Peček, určovali stromy, keře,.....

  Plánovaný strom si vysadí při další podobné akci.

                                              K. Vyskočilová, Mgr. J. Heroldová

 

 

1.11.2011

     Na naší škole proběhlo kouzelnické představení. Kouzelník pan Marek z Prahy děti svými kouzly ohromil. Následující dny si  ve škole mohly děti vyzkoušet malá kouzla.

  Na základě vystoupení kouzelníka proběhla v naší škole soutěž výtvarných prací žáků 1. stupně. Obrázky se povedly. Byly vybrány tři nelepší obrázky.

   První místo získala Klaudie Lattová, druhé místo Isabela Lakatošová a třetí místo obsadil Martin Chaloupka.

                                             Bc. J. Fialová

 

2.11.2011

  Každoroční tradicí našich žáků je exkurze ve výrobně svíček RODAS v Šestajovicích. Žáci 6.-9. ročníku si prohlédli novou ekologickou výrobu svíček, nakoupili dárky a potěšili se se zvířátky na minifarmě.

                                    K. Vyskočilová, P. Staňková, Ing. P. Chládková

 

 

8.11.2011

  U nás proběhla beseda společnosti EKO‑KOM – „Tonda Obal na cestách“.

  Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. V rámci kampaně na podporu třídění odpadů ve Středočeském kraji jsme se zapojili do výtvarně-literární soutěže „Pohádková knížka Třídilka“ vyhlášené obalovou společností EKO-KOM.

  Žáci základních škol mají za úkol napsat pohádku na téma třídění a recyklace odpadů a tuto pohádku následně doplnit vlastními obrázky.

                                       Ilona Svobodová  (koordinátor EVVO )

 

 

Příběhy bezpráví

  V měsíci listopadu se opět naše škola zapojila do projektu společnosti Člověk v tísni. V projektových hodinách Ov, Z, Aj, D bylo 3.11.2011 promítáno DVD - Za železnou oponou.

  10.11.2011 následovala beseda s panem Schulzem, občanem Peček. Téma besedy - emigrace.

                            K. Vyskočilová, P. Staňková ,Mgr. J. Heroldová

 

 

24.11.

    Na vánoční výstavě, která se uskutečnila v budově naší školy, představili žáci výrobky, které vyráběli v hodinách pracovního vyučování a výtvarné výchovy. Návštěvníci, kteří výstavu shlédli byli velice spokojeni a doufají, že se výstava uskuteční i příští rok.

   Výstava se vydařila, děkujeme Všem kteří se na výstavě podíleli.

                                                    kolektiv učitelů

 

 

14.12.2011

   V prosinci se naše škola autobusem vydala na školní výlet do nejstarší soukromé sklárny v Čechách- Sklárny Novosad a syn v Harrachově.                                                                                                                                                                                                Žáci si zde prohlédli tradiční způsob výroby, který se zde zachoval, unikátní 100 let starou historickou brusírnu skla, která je poháněná transmisemi a vodní turbínou. Vše je v téměř původní podobě a plně funkční.

 Po prohlídce sklárny jsme jeli do Bozkovských dolomitových jeskyní.

    Prošli jsme labyrintem chodeb,které krášlí krápníky a charakteristické křemenné lavice, římsy a lišty, stalagnáty, stalagmity a stalaktity nejrůznějších barev a tvarů. Nejatraktivnějším místem Bozkovských jeskyň jsou nazelenalá jezírka a jezera, která z části zatopují podzemí jeskyní. Jejich průzračně čistá voda svádí k vykoupání.


                             Všichni se z výletu vraceli plni dojmů.

                                                         G. Postránecká

 

6.1.2012 - Tři králové

    Nejmenší děti naší školy nám tento den připravily překvapení. Vyrobily si pěkné papírové královské koruny i zajímavé oblečení. Ostatním dětem zazpívaly ,, My Tři králové" a popřály šťastný a úspěšný nový rok.

                         P. Staňková

 

 

27.1. 2012
    27. ledna se v naší  škole uskutečnil projektový den Lidice. Žáci 1. i 2. stupně si připomněli onu osudnou událost, která poznamenala celou  Českou republiku.

Besedovali jsme  o  těžkých chvílích lidických žen, mužů i dětí, o násilném vyhlazení Lidic. Shlédli jsme film Lidice, který blíže mapuje danou problematiku. V závěru dne žáci vytvořili projekty k tomuto tématu. Pěkné práce vyzdobily chodby naší školy.

                                                      Mgr.J. Heroldová

                 

 

 

13.2.2012

    13. února k nám na besedu do školy byli pozváni pracovníci Záchranné stanice. Zajímavě a poučně byli žáci seznámeni s jejich prací, měli možnost prohlédnout si i sáhnout na živočichy, které zachránili a vyléčili. Činnost stanice je prospěšná nejen živočichům, ale i přírodě.

                              K. Vyskočilová

   

 

Pracovní vyučování - dívky

    Naše škola zařazuje opakovaně do pracovního vyučování pro dívky výuku základů šití. Dívky šijí jednoduché výrobky podle vlastních nápadů. Přesto, že si výrobky zdarma odnášejí domů pro radost, škola jim zajišťuje zbytkový textilní materiál, nitě, atd. z vlastních zdrojů. Dívky si pořizují pouze svoje pracovní pomůcky.

                             K. Vyskočilová

                           

 

Pracovní vyučování - chlapci

Netradiční materiál- polymerová hmota FIMO

    Už i naši žáci, především skupina chlapců při pracovním vyučování, měli možnost se s touto hmotou seznámit. Práce s ní je velice zábavná a při troše trpělivosti je možné dosáhnout neuvěřitelných výsledků. Například při výrobě šperků se neobejdete bez strojku na nudle.

                            P. Staňková

 

15.3.2012- LINKA DŮVĚRY - Kutná Hora

    Ve čtvrtek 15.3. mezi naše žáky přijela Bc. Rajsiková. Hovořila o práci Linky důvěry, o problémech dětí, které její pomoc vyhledávájí. Tato beseda proběhla v rámci prevence šikany na školách.

                         K. Vyskočilová

                              

 

Pracovní vyučování - 3. a 5. ročník

    V rámci podpory kreativity žáci v hodině pracovní výchovy převzali roli módních návrhářů. Za asistence pedagogů vytvořili obdivuhodné modely. Chlapci – pro pány, dívky – pro dámy. Posuďte sami, jak se jim práce povedla.

                        Mgr. P. Šnorová

                       

 

Pracovní vyučování chlapci

Hodina pokusů

    V rámci pracovního vyučování si chlapci 6. až 9. ročníku vyzkoušeli několik pokusů. Jeden z nich jsme celý nafotili. Tady je – „Pěnící příšera“.

Popis
Když smícháte kyseliny a zásady dohromady, vytvoří nové chemické látky. Některé kombinace, jako třeba ocet a jedlá soda, vytvářejí plyn.

1.    Vezměte si plastovou láhev a polepte ji barevným papírem.
2.    Láhev naplňte do poloviny octem. Přidejte větší množství jaru a kapku potravinářského barviva.
3.    Jemně lahví zatřepejte, aby se obsah promíchal. Potom láhev umístěte doprostřed většího plechu nebo na tác s vyvýšenými okraji.
4.    Doprostřed čtverečku z papírového kapesníku nasypte plnou čajovou lžičku jedlé sody. Papír zabalte a konce zakruťte.
5.    Vhoďte zakroucený papírek do lahve. Za několik minut se z úst příšery začne valit barevná pěna.

    Když smícháte ocet s jedlou sodou, vytvoří se plyn, který se nazývá kysličník uhličitý. Ten v octu způsobuje bublinky. Bublinky plynu zase reagují s jarem, a vytvářejí tak pěnu. Celá kombinace způsobí, že se začne pěna tlačit ven, protože v lahvi není dostatek místa.

                            Bc. J. Fialová

 

Pracovní vyučování I.třída (1., 2. a  4.ročník)

    Žáci si vyrobili přání s motivy tulipánů. Potřebovali jsme barevný vlnitý papír, který jsme si přehnuli na polovinu. Na přední straně přáníčka jsme si vystřihli pravidelný obdélník. Do přáníčka jsme vlepili bílou čtvrtku na kterou jsme namalovali vodovými barvami tulipány a posléze je dokreslili tuší.

                             I. Svobodová

 

Březen – měsíc knihy

    S žáky 1., 2. a 5. ročníku jsme navštívili knihovnu v Pečkách, která čítá přes 20 000 svazků. Děti se od paní knihovnice dozvěděly mnoho zajímavých informací, např. podle čeho jsou rozděleny knížky v knihovně, jak s knížkou zacházet a některé dětské tituly si i prohlédly.

                             I. Svobodová

 

 21.3. Exkurze do OU Nymburk

    V rámci profesní přípravy na budoucí vzdělávání navštívili žáci druhého stupně OU Nymburk. Měli jsme možnost shlédnout učebny pro výuky, učebny pro praktický výcvik. Blíže jsme byli seznámeni s jednotlivými obory. Žáci se tak na chvilku mohli vyzkoušet, jaké to je být studentem učiliště. Všem zúčastněným žákům děkuji za vzornou účast a chování během exkurze. Díky patří také pí. uč. Vyskočilové, která mi pomáhala s dozorem žáků během exkurze.                           

                              Mgr. J. Heroldová

              

 

22.3. Turnaj ve floorballe

    Mladší žáci se zúčastnili okresního floorballového turnaje v Kolíně pořádaného místní školou. Utkání bylo velice napínavé. Přesto, že nedosáhli na medailové pozice, odvedli výborný výkon a hráli fair play.   

                            I. Svobodová

 

 

30.3.2012 - Projektový den –Velikonoce

    V pátek 30.3.2012 jsme oslavili příchod jara projektovým dnem. Byl to den plný netradičních úkolů a spousty dalších aktivit ve formě dílen, které nám měly přiblížit blížící se velikonoční svátky.
    Pracovali jsme v tématických skupinách. Na začátku dne jsme  žákům vhodnou prezentací přiblížili velikonoční tradice a zvyky v Čechách. Žáci se naučili plést pomlázku, zdobit kraslice voskovou batikou, vyrábět přáníčka a velikonoční zápichy, zaseli si oseníčko. Naučili se a rovněž ochutnali tři druhy velikonočních pomazánek.       Na závěr jsme si popřáli pěkné velikonoční svátky.
                 

                      Pavla Staňková

 

2.4. 2012 - Protidrogová prevence

      Pozvali jsme mezi naše žáky lektorku ČČK Kolín.
Předvedla a procvičila s nimi základy první pomoci. Vysvětlila jim význam znalostí ošetření běžných úrazů, ale i umělé dýchání, tepenné krvácení a další.

                      K. Vyskočilová

 

3.4.2012 - Pěvecká soutěž

    Dne 3.4.2012 se uskutečnila pro žáky 1.-5.ročníku v Základní škole ve Vrbové Lhotě pěvecká soutěž ,, Já s písničkou jdu jak ptáček“. Z naší školy byli vysláni š zástupci, kteří soutěžili každý za svou věkovou kategorii.
    S velkým potěšením sdělujeme, že v nejmladší kategorii zvítězila žákyně naší školy, ostatní soutěžící  školu vzorně reprezentovali. Všichni naši soutěžící vystoupili s lidovými písněmi, které nacvičovali společně v hodinách hudební výchovy.

                             Mgr. P. Šnorová

 

10.4.2012 - Výstava železničních modelů

  Firma pana Dvořáčka a Klub modelářů pořádala výstavu železničních modelů. Našim žákům 5.-9. ročníku bylo umožněno expozici navštívit mimo otevírací dobu.                                                                                    Všem se železniční prostředí s modely líbilo.

            K.Vyskočilová

                                  

                   

17.4.2012- Florbalový turnaj v Pečkách

    Dne 17.4.2012 se ve sportovní hale v Pečkách  konal turnaj ve florbale. Soutěžilo se ve dvou kategoriích věkového rozhraní žáků 1.stupně. Naše škola vyslala dvě družstva, která obsadila ve svých kategoriích 5. místo. Nicméně všichni zúčastnění se shodli, že šlo především o radost ze hry a možnost setkání se žáky jiných škol. Na turnaj doprovodily děti pí učitelky P. Šnorová a I. Svobodová.

         Mgr. P. Šnorová

 

18.4.- Soví škola

    Ve středu 18.4.2012 probíhal v naší škole projektový den „Soví škola“. Přijeli za námi manželé Školoudovi, kteří našim žákům a žákům 2. ročníku základní školy, předvedli ukázku výcviku dravců a sov. Měli jsme možnost seznámit se s dravci jako je výr velký, puštík obecný, puštík brýlatý, sova pálená, orel mořský a káně lesní. Byla to moc příjemně strávená hodina, se spoustou zážitků a informací. Více uvidíte na fotografiích.

Děkujeme panu Školoudovi a paní Školoudové a těšíme se zase někdy příště.

                 Bc. Jana Fialová

 

19.4.2012- ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI A MY

    Soutěž Mladý zdravotník kterou pořádá ČČK Kolín je naší pravidelnou jarní akcí.

Pětičlenné družstvo žáků 2.stupně zdatně soutěžilo a vysoutěžilo uznání za snahu a velmi dobré vědomosti.

                K. Vyskočilová


 

24.4.2012
Hodina pracovní výchovy.

    Chlapci 6.– 9. ročníku pracovali v kuchyni na jednohubkách se salámem, sýrem a zeleninou. Příprava, servírování, konzumace i úklid zvládli na jedničku.

            Bc. Jana Fialová


               

25.4.2012
Hodina pracovní výchovy.

    Žáci 4.a 5. ročníku modelují tělo šneka z modelovací  hmoty. Ulity šneků si děti nasbíraly, omyly a natřely různými barvami. Vznikla veselá dekorace na květináče pokojových květin.

             Bc. Jana Fialová

 

27.4.2012
    3.a 5. ročník má Svět kolem nás na školním dvoře.          Bc. Jana Fialová

 

27.4.2012
    4.a 5. ročník má Matematiku na školním dvoře. Probíráme jednotky hmotnosti a jednotky objemu v praxi.

          Bc. Jana Fialová

 

3.5.2012 Projektový den Ovoce a zelenina

    Tento projektový den věnovaný zdravé výživě měl za cíl zvýšit znalosti o ovoci a zelenině dětí na 1. stupni .
Děti četly básničky s tématikou ovoce a zeleniny, doplňovačky, hádanky, zpracovávaly slovní úlohy týkající se nakupování.
Dozvěděly se nové informace o zdravé výživě.
                               I.Svobodová

 

 

Pv dívky 6.-9.ročník

    Blíží se konec školního roku, proto jsme provedly rekapitulaci výrobků, které jsme ušily. Máme z nich radost. Některé jsou použity pro prezentaci školy, některé si odnášíme domů.

Už umíme: polštář, pouzdro na tužky, figurky psa, slona, slepičky a ptáčka. Poradíme si i se správným žehlením a používáním pomůcek na šití. V příštím školním roce se chceme zdokonalit více ve strojovém šití.

                              K.Vyskočilová

                  

 

16.5. Vodní svět Kolín

    Dne 16.5. jsme s chlapci 2.stupně navštívili Vodní svět kolín. Chlapci si to ve vodě náramně užili.

                              Mgr. J. Heroldová

                                     P. Staňková

   

24.5. Minulost naší země nás zajímá (školní výlet Terezín)

    Terezín je místo, kde prošla naše historie velkým utrpením.

Školní výlet jsme do těchto míst plánovali dlouho. Dlouho v nás zůstanou i slova průvodce, pohled na prostory ve kterých trpěli během 2.světové války občané naší vlasti i některých jiných států.

Těmto dojmům ale předcházela zastávka v Litoměřicích. Někteří žáci si prohlédli město z ptačí perspektivy, někteří navštívili Muzeum loutek. Všichni jsme se zde i občerstvili a osvěžili zmrzlinou.

Celý den proběhl s dobrou náladou. Domů jsme se vrátili mírně znaveni, ale plni dojmů.

            kolektiv učitelů

   

                 

30.5. Kouřimská stezka

    Družstvo šesti žáků druhého stupně naší školy se zúčastnilo vědomostně-rychlostního závodu ,,Kouřimská stezka". Trasa měřila zhruba 2,5 km a vedla malebným údolím podél řeky Kouřimky. Soutěžilo se v různých disciplínách, např. v jízdě na kole, střelbě ze vzduchovky, ale také v poznávání rostlin a živočichů.

Naše škola se umístila na krásném stříbrném místě, a to hned ve všech kategoriích: dívky- Kristýna Chadrabová, chlapci- daniel Kosina, i v soutěži družstev.

Pořádající subjekt, základní škola v Kouřimi, na závěr připravil pro všechny zúčastněné táborák, malé občerstvení a medailistům rozdělil hodnotné ceny.

               Mgr. P. Šnorová

 

12.6. Saga Afrika u nás ve škole

    Opět se naší školou rozezněly černošské bubínky, tak jako před pár lety. A opět se naši žáci dobře bavili. Shlédli film o životě v Africe a poslechli si vyprávění dvou černošských bubeníků. Na závěr si pod jejich vedením zabubnovali a zazpívali jednoduché černošské melodie.

              K. Vyskočilová

 

 13.6.2012

    Žáci 6.-9. ročníku byli na malém výletě v Českém Brodě. Cílem bylo podzemí pod náměstím a pod částí historických domů na náměstí. Vyslechli si zajímavé vypravování pracovnice IC o historii města a jeho podzemí, o životě obyvatel ve středověku.

            K. Vyskočilová

 

14.6.2012 Cvičení v přírodě 1.,2.,4.ročník

    14.6. měla I.třída cvičení v přírodě. Navštívili jsme sousední obec Dobřichov. Cestou poznávali známé rostliny, stromy. U Dobřichovského kostela jsme si udělali malou přestávku a posléze se vydali na Pičhoru, odkud jsme viděli na Pečky.

         I. Svobodová

 

15.6.Cvičení v přírodě  3. a 5. ročník

    V pátek 15.6.2012 byla naše třída na cvičení v přírodě. Vyšli jsme z Peček, v Dobřichově jsme se nasvačili a došli jsme až do Cerhýnek. Tady jsme navštívili farmu pana Kuzďase. Viděli jsem koně, kozy a berana. Moc se nám tam líbilo. Tímto ještě jednou moc děkujeme.

Domů jsme jeli autobusem.

              Bc.Jana Fialová

 

19.6. Cvičení v přírodě 6.-9.ročník

    Vždy na konci školního roku jdeme na poslední cvičení v přírodě. Tentokrát jsme došli až na Sládkovu stráň, chráněnou část naší okolní přírody. Dalekohledem jsme se rozhlédli i po celém okolí. Tam kde býval rybník Klenot a kde stále stojí rybářská bašta. Počasí nám přálo, došlo i na nákup občerstvení v obchodě v Dobřichově. Tak opět na cvičení v přírodě až na podzim.

            K. Vyskočilová

     Mgr.P. Šnorová

                       

 

20.6. Projektový den Mexiko

    Dozvěděli jsme se o životě lidí na jiném kontinentu v podmínkách odlišného podnebí, přírody, obchodu a průmyslu. Cílem projektu bylo získání základních informací o různých etnických skupinách žijících ve společnosti. Žáci se dozvěděli o historii civilizací Mayů a Astéků, i o současném životě na území Mexika.

           Mgr. A. Doskočilová

                   I. Svobodová

   

   20.6. Turnaj ve vybíjené

    Dne 20.6. se konal turnaj ve vybíjené v Českém Brodě, kterého se zúčastnilo smíšené družstvo (7.-9. ročník) naší školy. Ve vzájemných zápasech bojovalo celkem 6 týmů. Ačkoli se naše škola neumístila na medailových místech, žáci prokázali, že dokáží zabojovat v týmovém duchu. V neposlední řadě se mohli setkat s žáky i jiných škol. Pedagogický dozor tvořily paní učitelky Šnorová a Staňková. Žákům děkujeme za reprezentaci naší školy.

            Mgr. P. Šnorová

                    P. Staňková

 

22.6. Projektový den ,,Lidské tělo"

    Dne 22.6. se v naší škole uskutečnil projektový den  na téma ,,Lidské tělo". Cílem bylo si hravou a kreativní formou zopakovat, z čeho se skládá lidské tělo, jak funguje, ale také si uvědomit, že je třeba o něj pečovat. Žáci byli rozděleni na první a druhý stupeň. Každá skupina plnila úkoly. Pro obě skupiny byla vyhlášena soutěž. Nejlepší žáci byli odměněni drobnými cenami. Projekt si připravila paní učitelka Šnorová, v porotě a ve skupinách vydatně pomáhaly kolegyně.

              Mgr. P.Šnorová

 

 

28.6. Turnaj ve fotbale- Vrbová Lhota

    Předposlední den v letošním školním roce patřil fotbalovému turnaji ve Vrbové Lhotě.

Naši žáci zde předvedli skvělý sportovní výkon a obsadili krásné druhé místo.

Gratulujeme a všem ostatním děkujeme za pěkný sportovní zážitek.

 

                                  Bc. J. Fialová

                                       P. Staňková

   

29.6. Vysvědčení

    Paní učitelky před rozdáním vysvědčení ještě jednou připomněly žákům dodržování bezpečnosti o prázdinách.

Poté následovalo rozdávání vysvědčení.

 

Učitelskému sboru i žákům přejeme hezké prožití letních prázdnich a těšíme se na shledanou opět v září.

 

 


Kontakt

Základní škola Pečky, příspěvková organizace

Třída Jana Švermy 540
289 11 Pečky
telefon: 321785090
IČO - 708 36 248https://zspecky.webnode.cz

Datová schránka : etcqt2u