Dne 25.-27.1.2011

se uskutečnily pro žáky 6.-9.ročníku projektové dny věnované Holocaustu. Žáci se dozvěděli základní informace týkající se Židů, jejich historie a náboženství s důrazem na počátek a průběh 2. světové války. Prostřednictvím tohoto projektu se žáci měli blíže seznámit s problematikou Holocaustu, demagogie, nacistické zvůle a uvědomit si nebezpečí rasismu, které hrozí i v dnešní době. Zároveň projekt učí žáky správně chápat pojmy, jako jsou demokracie a tolerance.

Projekt byl realizován v hodinách českého jazyka, základů informatiky, občanské výchovy, zeměpisu, výtvarné a pracovní výchovy.

 

                          vypracovala: J. Heroldová

                          spolupracovaly: K. Vyskočilová

                                                   P. Staňková


Kontakt

Základní škola Pečky, příspěvková organizace

Třída Jana Švermy 540
289 11 Pečky
telefon: 321785090
IČO - 708 36 248https://zspecky.webnode.cz

Datová schránka : etcqt2u