Dotazník

Vážená paní, vážený pane,
# dovolujeme si Vás požádat o vyplnění přiloženého dotazníku pro poskytovatele
# sociálních a navazujících služeb v regionu Místní akční skupiny Podlipansko a
# nejbližším okolí.
# Získané informace budou sloužit jako podklad k tvorbě Katalogu poskytovatelů
# sociálních a navazujících služeb, dále pak k tvorbě rozvojového dokumentu
# Komunitní plán sociálních služeb na Podlipansku.
# Informace o Vámi poskytovaných službách, včetně potřebných kontaktních údajů a
# dalších informací, budou zpřístupněny všem zájemcům prostřednictvím
# elektronického katalogu na stránkách MAS Podlipansko.
# Při tvorbě katalogu a rozvojového dokumentu jsou brány v potaz všechny
# poskytované služby v regionu, tedy i takové, jež nejsou poskytovány a
# registrovány dle zákona o soc. sl. č. 106/2006 Sb., označované jako služby
# „navazující“.
# Návrh verze pro katalog s údaji o Vaší organizaci Vám bude zaslán k
# odsouhlasení.
# Vyplněný dotazník prosím zašlete do 5. října 2012 na e-mailovou adresu
# vandrovani@podlipansko.cz, případně na poštovní adresu Iveta Minaříková MAS
# Podlipansko, o.p.s., Chvalovická 1076, 289 11 Pečky. Jeho zaslání bude
# považováno za souhlas k využití získaných dat pro výše uvedené účely.
# Děkujeme Vám za Váš čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku.
#
# Iveta Minaříková, koordinátorka KPSS na Podlipansku
#
#
# Iveta Minaříková
# MAS Podlipansko, o.p.s.
# Tel: 721 170 352
# www.podlipansko.cz
#
# Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku
# Realizace projektu je financovaná z prostředků ESF prostřednictvím
# Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost


Kontakt

Základní škola Pečky, příspěvková organizace

Třída Jana Švermy 540
289 11 Pečky
telefon: 321785090
IČO - 708 36 248https://zspecky.webnode.cz

Datová schránka : etcqt2u