Školní akce

Gasparáda

Žáci se začátkem září zúčastnili divadelního festivalu Gasparáda, který pořádalo město Kolín na počest J. G. Deburaua, zakladatele moderní pantomimy. Letošní ročník přinesl divadelní inscenace, tradiční i netradiční akrobacii, pohádky nebo koncerty. Naše škola navštívila festival v pátek a hrálo se divadelní představení Bajaja, které bylo určeno všem věkovým kategoriím. Žáci se naučili rozpoznat literární žánry a aktivně se zapojovali do představení a užili si spoustu zábavy.

Hodina anglického jazyka 4.,5.,6.ročník

V měsíci záři se v anglickém jazyce věnujeme převážně opakování. Vazba- co je to? To je… Závěr hodiny jsme doplnili o kresbu.

Hodina pracovních činností - 2.stupeň

I žáci naší školy se  připravují na oslavy města k příležitosti výročí 100let založení republiky…všechno začíná nejdříve samotným  úklidem školy a jejího okolí.

Jičín „město pohádky“

Školní výlet do „města pohádky“ je pro naši školu již tradiční výlet a i letos jsme se s radostí zúčastnili. Všichni jsme se sešli na nádraží a společně se vydali historickým vlakem na místo určení. Vlakem s námi cestovaly další školy z okolí, a tak jsme se po prázdninách zase všichni setkali. Letos oslavil festival již 28. ročník a nesl podtitul "Pohádkové čarobejlí z Krkonoš a Podkrkonoší". Jako i předešlé roky jsme se mohli účastnit mnoha výtvarných dílen a nepřeberného množství kulturních akcí. Žáci namalovali pomocí temper zajímavé abstraktní obrázky, vyrobili květiny z papíru a někteří si dokonce nechali pomalovat obličej. Celá akce byla doplněna o stánky s upomínkovými předměty a dobrotami. Výlet jsme si moc užili a příští školní rok se do Jičína zase rádi vrátíme.

 

Environmentální soutež

EKOKOSTELÁDA

V letošním školním roce proběhl 25. září 11. ročník environmentální soutěže EKOKOSTELÁDA v Kostelci nad Černými lesy. Téma letošního ročníku bylo “STROMY SVOBODY”, které nám připomínají 100 let založení republiky. Zahájení programu proběhlo na náměstí v Kostelci nad Černými lesy, kde nás pořadatelka soutěže paní Georgievová přivítalala a následně nám povyprávěla o historii sázení “Stromů svobody”. Na Kosteleckém náměstí se nacházejí dokonce hned dva tyto stromy, jeden z roku 1945 a mladší z roku 1968, v obou případech se jedná o lípu. Společnými silami plnili žáci všech zúčastnených škol úkoly, jako například měření průměru nejstaršího stromu v pídích, provázkem nebo dokonce i na objetí. Dále pak porovnávali listy z obou stromů. Soutěž jako taková se pro tento rok uskutečnila v okolí školy, kde žáci plnili úkoly z EVVO na jednotlivých stanovištích v přírodě. Žáci na soutěž vyrazili řádně připraveni, což se projevilo i ve výsledcích, které patřily k velmi zdařilým. V příštím školním roce se zase rádi zúčastníme.

Dopravní soutěž Kolín

Naše škola se každoročně zúčastnila dopravní soutěže pro žáky 1. a 2. stupně základních škol. Děti si vyzkoušely jízdu zručnosti, jízdu podle dopravního značení a poskytování první pomoci. Všem zúčastněným se soutěž velmi líbila a těšíme se na příští ročník.

Hodina pracovních činností - žáci 1. stupně

V měsíci říjnu si žáci nejnižších ročníků vyzkoušeli uvařit tradiční dýňovou polévku.

Burza škol

Akce „Burza škol“ se zúčastnili žáci naší školy z osmých a devátých ročníků. Tato akce byla zaměřena na informovanost vycházejících žáků základních škol o možnostech uplatnění v oblasti dalšího vzdělávání. Nabídka středních škol i odborných učilišť byla velmi pestrá. Žáci si lépe ujasnili, jakým směrem by se v budoucnu chtěli ubírat. 

 

Plánované akce říjen

- Sběr papíru

- Prvorepublikový trh 26.10.2018

 


Kontakt

Základní škola Pečky, příspěvková organizace

Třída Jana Švermy 540
289 11 Pečky
telefon: 321785090
IČO - 708 36 248https://zspecky.webnode.cz

ePodatelna: ZSTKO@kr-s.cz

Datová schránka : c6pyw76