Školní akce

"Jičín - město pohádky" 

Jako každý rok, tak i letos jsme se zúčastnili akce "Jičín – město pohádky". Vypravili jsme se starodávným vlakem z Peček, kterým se už běžně necestuje, proto jsme byli po celou cestu raritou pro kolemjdoucí, kteří si náš vlak fotili na památku. Počasí se moc nevyvedlo, ale prošli jsme si stánky, navštívili tvořivé dílny, zhlédli pohádkové představení a projeli se pohádkovým vláčkem centrem Jičína. Unavení, ale plní zážitků jsme se vrátili ve zdraví zpátky do Peček.

Ekokosteláda 

Naše škola se opět zúčastnila akce s názvem „Ekokosteláda“. Vlak nás dovezl do Českého Brodu a poté jsme pokračovali autobusem do Kostelce nad Černými lesy. Soutěž probíhala v lesoparku a obsahovala úkoly z oblasti environmentální výchovy. Téma letošního ročníku byla Ptáci. Počasí během soutěže nám přálo a soutěže jsme si všichni užili. Nejvíce nás bavilo poznávání lesních zvířat a rostlin. Chvilku po poledni jsme dostali zaslouženou svačinu a po vyhlášení výsledků jsme pokračovali na cestě zpět do Českého Brodu. 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 

Úterní ráno jsme se probudili do sychravého dne, ale náladu nám to nezkazilo. Vydali jsme se do Kolína na oblastní kolo v dopravní soutěži mladých cyklistů. Soutěžili s námi ještě 3 další základní školy – Kolín, Kutná Hora a Kouřim. Soutěž byla rozdělena na čtyři bodované disciplíny a to na pravidla provozu na pozemních komunikacích (teoretická a praktická část), jízda zručnosti na kole a zásady poskytování první pomoci. Náš žák Daniel Hausner zvítězil v 1. kategorii a získal věcné dary. V kategorii družstev se naše škola umístila na  4. a 5. místě. Žáci si den na dopravním hřišti velmi užili a společně jsme se v 13:00 hodin vrátili do Peček.

Cesta do středověku

V úterý 21. listopadu jsme se vypravili do regionálního muzea v Kolíně na výstavu, která byla zaměřena na období středověku. Žáci se dozvěděli spoustu informací o obyvatelstvu středověkých měst, zejména pak o městě Kolín. Po přednášce se děti přemístily do tvořivé dílny, kde za pomoci paní průvodkyně vyráběly vlastní erby, které si poté mohly odnést domů. V poledne jsme se všichni přesunuli na nádraží a vrátili se zpět do Peček. Exkurze se nám všem velmi líbila a do muzea se určitě zase vrátíme.

Turnaj družstev žáků v sálové kopané

Naše škola se dne 23. listopadu zúčastnila turnaje v sálové kopané. Soutěž se konala na základní škole v Českém Brodě a účastnilo se jí dalších 5 škol z blízkého okolí. Žáci se velmi snažili a vybojovali 4. místo. Po občerstvení jsme se vypravili zpět na vlakové nádraží a vrátili se zpět do Peček.

Adventní setkání

V letošním školním roce jsme se věnovali tvorbě adventních výrobků, se kterými jsme se 3. prosince zúčastnili již tradičního Adventního setkání na náměstí v Pečkách. Žákyně Jaroslava Virágová a Marcela Pospíšilová pomáhaly při prodeji našich výtvorů. Peníze za prodané výrobky jsme uložili do školní kasičky. Akce se povedla a navzdory velké zimě jsme si to všichni společně užili.

Zámek Radim

Naše škola se v pondělí 11. prosince vypravila na zámek Radim. Cestu na zámek jsme si zpříjemnili krásnou procházkou po Pečkách až do samotné Radimi.  Na zámku se nám věnoval sám pan majitel zámku, který pro nás připravil velmi zajímavý výklad a prohlídku. Žákům i učitelům se prohlídka velmi líbila a určitě se sem vrátíme i v jarních měsících. Po absolvování prohlídky jsme se vrátili procházkou zpět do Peček.

Vánoční setkání v domově důchodců

V pondělí 18. prosince jsme se vydali zpříjemnit dopoledne seniorům do domova důchodců. Žáci zpívali vánoční písničky, které si na tento den pečlivě připravili. Pro seniory si připravili i vlastnoručně vyráběné vánoční balíčky s dárky, které si mohli za symbolický příspěvek koupit. Chvíle pohody a vánoční atmosféry si užili jak senioři, tak žáci naší školy, kteří už se těší na další každoroční vánoční setkání.

Kino Poděbrady (Anděl Páně 2)

Uprostřed posledního týdne před vánočními prázdninami jsme se vypravili na promítání české pohádky Anděl Páně 2, které pro nás bylo připraveno v kině v Poděbradech. Do Poděbrad jsme se vydali autobusem a abychom si zpříjemnili čekání na film, rovnou z autobusu jsme se přemístili do kavárny, kde si děti pochutnaly na horké čokoládě. Pohádka se dětem velmi líbila. Poté jsme se vrátili na autobus, který nás dopravil zpět do školy v Pečkách.

Solná jeskyně Kolín

Dnes 29.1.2018 jsme navštívili solnou jeskyni, která se nachází v areálu Vodního světa v Kolíně. Žáci se dozvěděli o účincích solné jeskyně na organismus a během relaxační procedury si velmi odpočinuli jak žáci, tak samotní učitelé. Solnou jeskyni v Kolíně jsme určitě nenavštívili naposledy a rádi se sem opět vrátíme.

Jarní výstava Kouřim

Žáci se 21.3.2018 zúčastnili prodejní výstavy jarních dekorací v Základní škole v Kouřimi. Tato výstava je již několikaletou příjemnou tradicí vždy na začátku jara. Byla velmi hezká a pro nás všechny velmi inspirativní. Všichni jsme si přivezli krásné jarní a velikonoční dekorace. Bylo připravené i výborné občerstvení, které bylo na výletě spojené s příjemným odpočinkem. Děkujeme za pozvání.  

"Hotdogový" turnaj ve florbalu

28.3.2018 jsme se zúčastnili "hotdogového" turnaje ve florbalu, pořádaného ZŠ a MŠ Kolín. Dívky obsadily krásné 1. místo, chlapci vybojovali 2. místo. Paní učitelky se postaraly všem zúčastněným o chutné hotdogové občerstvení a všichni jsme si setkání dětí užili v příjemné atmosféře.

Výstava o životním prostředí v MSD Kolín

Žáci naší školy se zúčastnili nádherné výstavy, která byla zaměřena na ochranu životního prostředí. Žáci si mohli vyzkoušet spoustu aktivit, jako například dojení krav nebo jak se starat o včely. Zúčastnili se mnoha soutěží, které byly zaměřeny na poznávání přírody kolem nás a získali zajímavé ceny. Všichni jsme si setkání velmi užili a příští rok výstavu navštívíme určitě znovu.

Exkurze v TPCA

V prvním květnovém týdnu jsme se vydali na prohlídku firmy TPCA, která se zabývá výrobou automobilů. Nejprve jsme se přepravili vlakem z Peček do Kolína a v Kolíně autobusem do průmyslové zóny v Ovčárech, kde firma sídlí. Při vstupu jsme obdrželi ochranné vesty, brýle a sluchátka. Bez těchto ochranných prvků je prohlídka zcela nemožná. Žákům bylo umožněno si firmu prohlédnout a projít si různá oddělení výroby. Průvodce nás celou prohlídku vozil ve speciálním vláčku, takže nikdo nebyl unavený. Dětem se výlet velmi líbil. Autobusem jsme se vrátili do Kolína a vlakem zpět na nádraží do Peček. 

Cvičení v přírodě "Cesta za Markomany"

V pondělí před státním svátkem jsme se vydali na cvičení v přírodě a naše cesta vedla směr Dobřichov, kde jsme pozorovali chráněnou krajinou oblast. Nejprve se žáci seznámili o minulosti Markomanů, kteří v této lokalitě žili a vyslechli si něco o osídlení této lokality, o ptactvu, které zde žije a rostlinstvu, které se zde vyskytuje. Stezka měří 1,5 km a má celkem 8 zastávek na kterých se žáci dozvěděli informace, které jim pomohly ke splnění zadaných úkolů. Žáci si vyzkoušeli poznávání stromů v lese a vyzkoušeli si svojí kondici. Počasí se nám vydařilo, děti cestu zvládly s nadšením a už se velmi těší na další akce.

Kino Poděbrady - Cesta za králem Trolů

Uprostřed týdne jsme se vypravili na promítání norské pohádky Cesta za králem trolů, které pro nás bylo připraveno v kině v Poděbradech. Do Poděbrad jsme se vydali autobusem a zbytek cesty do kina jsme si zpříjemnili procházkou po kolonádě. Film se líbil nejenom žákům, ale i učitelům. Cestou z kina jsme si čekání na autobus zkrátili procházkou a zmrzlinou na poděbradské kolonádě. Autobusem jsme se vrátili zpátky do Peček. Výlet jsme si velmi užili.

Projektový den „Zdravá výživa“ Ovoce a mléko do škol

Čtvrtek 17.5. patřil projektu Zdravá výživa. Žáci si připomněli, jak se správně stravovat, jaké smysly využíváme při stravování a rovnou si je i vyzkoušeli ochutnávkou naslepo. Měli k dispozici různé druhy ovoce a mléčných výrobků z projektu Ovoce a mléko do škol, které nám bylo za tímto účelem poskytnuto. Dále žáci plnili didaktické úkoly, týkající se například zapamatování produktů v omezeném čase, vymýšlení receptů a výtvarnou činností spojenou se soutěží o nejhezčí obrázek. Završení projektu bylo shlédnutí dokumentu o potravinách a správných stravovacích návycích. Tento den byl pro všechny velice přínosný.


Kontakt

Základní škola Pečky, příspěvková organizace

Třída Jana Švermy 540
289 11 Pečky
telefon: 321785090
IČO - 708 36 248https://zspecky.webnode.cz

ePodatelna: ZSTKO@kr-s.cz

Datová schránka : c6pyw76