Maškarní bál

 Dne 27.2.2009 pořádala naše škola Maškarní bál.

Dne 27.2.2009 pořádala naše škola Maškarní bál.

  V maskách se ho zúčastnili jak všichni žáci jednotlivých tříd, tak i samotní vyučující, včetně pí. ředitelky.

  Většina žáků si masky vyráběla v hodinách pracovního vyučování, někteří si je přinesli připravené z domova.

  Maškarní bál začal přehlídkou masek, kde si porota vybrala 3 nejlepší masky. Po té následovalo vystoupení nejmladších žáků, kteří za doprovodu Orffových nástrojů připravili (pod vedením pí. uč. Staňkové) písničku Já jsem muzikant. Dále zahráli na flétničky několik lidových písní. Jako další vystoupili žáci čtvrté a páté třídy, kteří s pí. uč. Pospišilovou zazpívali anglickou píseň Old MacDonald. Doprovod k písni dotvářely obrázky namalované žáky první třídy.

  Další část programu byla věnována netradičním soutěžím. Navlékání korálů, skládání obrázků, lovení ryb, chůze na "chůdách", závodu berušek.

         Všichni žáci si Maškarní bál náležitě užili.

                                                         J. Pospíšilová, P. Staňková

 


Kontakt

Základní škola Pečky, příspěvková organizace

Třída Jana Švermy 540
289 11 Pečky
telefon: 321785090
IČO - 708 36 248https://zspecky.webnode.cz

Datová schránka : etcqt2u