Kalendář akcí

Školní akce

Gasparáda

Žáci se začátkem září zúčastnili divadelního festivalu Gasparáda, který pořádalo město Kolín na počest J. G. Deburaua, zakladatele moderní pantomimy. Letošní ročník přinesl divadelní inscenace, tradiční i netradiční akrobacii, pohádky nebo koncerty. Naše škola navštívila festival v pátek a hrálo se divadelní představení Bajaja, které bylo určeno všem věkovým kategoriím. Žáci se naučili rozpoznat literární žánry a aktivně se zapojovali do představení a užili si spoustu zábavy.

Hodina anglického jazyka 4.,5.,6.ročník

V měsíci záři se v anglickém jazyce věnujeme převážně opakování. Vazba- co je to? To je… Závěr hodiny jsme doplnili o kresbu.

Hodina pracovních činností - 2.stupeň

I žáci naší školy se  připravují na oslavy města k příležitosti výročí 100let založení republiky…všechno začíná nejdříve samotným  úklidem školy a jejího okolí.

Jičín „město pohádky“

Školní výlet do „města pohádky“ je pro naši školu již tradiční výlet a i letos jsme se s radostí zúčastnili. Všichni jsme se sešli na nádraží a společně se vydali historickým vlakem na místo určení. Vlakem s námi cestovaly další školy z okolí, a tak jsme se po prázdninách zase všichni setkali. Letos oslavil festival již 28. ročník a nesl podtitul "Pohádkové čarobejlí z Krkonoš a Podkrkonoší". Jako i předešlé roky jsme se mohli účastnit mnoha výtvarných dílen a nepřeberného množství kulturních akcí. Žáci namalovali pomocí temper zajímavé abstraktní obrázky, vyrobili květiny z papíru a někteří si dokonce nechali pomalovat obličej. Celá akce byla doplněna o stánky s upomínkovými předměty a dobrotami. Výlet jsme si moc užili a příští školní rok se do Jičína zase rádi vrátíme.

 

Environmentální soutež

EKOKOSTELÁDA

V letošním školním roce proběhl 25. září 11. ročník environmentální soutěže EKOKOSTELÁDA v Kostelci nad Černými lesy. Téma letošního ročníku bylo “STROMY SVOBODY”, které nám připomínají 100 let založení republiky. Zahájení programu proběhlo na náměstí v Kostelci nad Černými lesy, kde nás pořadatelka soutěže paní Georgievová přivítalala a následně nám povyprávěla o historii sázení “Stromů svobody”. Na Kosteleckém náměstí se nacházejí dokonce hned dva tyto stromy, jeden z roku 1945 a mladší z roku 1968, v obou případech se jedná o lípu. Společnými silami plnili žáci všech zúčastnených škol úkoly, jako například měření průměru nejstaršího stromu v pídích, provázkem nebo dokonce i na objetí. Dále pak porovnávali listy z obou stromů. Soutěž jako taková se pro tento rok uskutečnila v okolí školy, kde žáci plnili úkoly z EVVO na jednotlivých stanovištích v přírodě. Žáci na soutěž vyrazili řádně připraveni, což se projevilo i ve výsledcích, které patřily k velmi zdařilým. V příštím školním roce se zase rádi zúčastníme.

Dopravní soutěž Kolín

Naše škola se každoročně zúčastnila dopravní soutěže pro žáky 1. a 2. stupně základních škol. Děti si vyzkoušely jízdu zručnosti, jízdu podle dopravního značení a poskytování první pomoci. Všem zúčastněným se soutěž velmi líbila a těšíme se na příští ročník.

Hodina pracovních činností - žáci 1. stupně

V měsíci říjnu si žáci nejnižších ročníků vyzkoušeli uvařit tradiční dýňovou polévku.

Burza škol

Akce „Burza škol“ se zúčastnili žáci naší školy z osmých a devátých ročníků. Tato akce byla zaměřena na informovanost vycházejících žáků základních škol o možnostech uplatnění v oblasti dalšího vzdělávání. Nabídka středních škol i odborných učilišť byla velmi pestrá. Žáci si lépe ujasnili, jakým směrem by se v budoucnu chtěli ubírat. 

 

Hodina pracovních činností - žáci 1. stupně

Poslední říjnový týden si žáci prvního stupně vyzkoušeli výrobu papíru ze starých kartonů a papírových obalů. Vytvořený papír si děti samy ozdobí a připraví k dalšímu zdobení na vánoční přáníčka.

Podzimní tvoření 

Žáci druhé stupně v hodinách pracovních činností využívají i školní dílnu.

Slavíme 100let od  vzniku republiky

V rámci hodin českého jazyky, dějepisu, anglického jazyka, občanské výchovy, pracovních či výtvarných činností,  jsme si i my připomněli  vznik samostatného československého státu.  Vzpomněli jsme na nejvýznamnější  osobnosti a události  té doby, připomněli si život obyčejných lidí za první republiky. U této příležitosti jsme  uctili památku T.G.Masaryka, položením květin u jeho nového pomníku v Pečkách.

Divadelní představení - Malý princ

V prvním listopadovém týdnu jsme se vydali do kolínského divadla na muzikál Malý princ. Žákům byly předvedeny všechny důležité obrazy tohoto známého a neobyčejného díla, obsahující mnoho metafor, přirovnání, životních pravd, ale i nadhledu a důvtipu.

—————


Kontakt

Základní škola Pečky, příspěvková organizace

Třída Jana Švermy 540
289 11 Pečky
telefon: 321785090
IČO - 708 36 248https://zspecky.webnode.cz

ePodatelna: ZSTKO@kr-s.cz

Datová schránka : c6pyw76