Kalendář akcí

Školní akce

 

 Výukový program krmítko

Protože nás zajímá, jak správně pečovat o zvířata v zimním období (zejména o ptáky), rozhodli jsme se pozvat si do školy zaměstnance z nedalekého Ekocentra Huslík, kteří nás v rámci výukového programu Krmítko, seznámili s těmi nejzásadnějšími věcmi. Zaměřili jsme se hlavně na krmení, péči o nemocná zvířata a rozpoznávání zvířat. Žáci pracovali s pracovními listy, rozpoznávali autentické zvuky ptáků, pracovali ve skupinách. Závěrem obdrželi krmítko,o které se budou pravidelně starat.

Netradiční třídní schůzky

První pololetí je téměř již za námi a třídní schůzky na jeho konci jsou jeho nedílnou součástí, rozhodli jsme se je tentokrát pojmout trochu netradičně.  Za účasti nově zvolené starostky Mgr. A.Švejnohové a sociální pracovnice Mgr. Š. Velké, dostali třídní schůzky nový rozměr. Paní starostka si přišla vyslechnout naše přání, seznámila se s činností školy. Odpovídala na dotazy přítomných rodičů. Sociální pracovnice zase zdůraznila povinnost plnit školní docházku, rodiče blíže seznámila se svou činností na městském úřadě. Po skončení této části informovaly učitelky rodiče o prospěchu a chování jejich dětí. Věříme,že rodiče tak více pochopili, že zájem o dítě je u nás stále na prvním místě.

Hodina pracovních činností - starší žáci

Pro výzdobu školní chodby jsme v hodině pracovních činností vyrobili textilní hady a ještěrky.

  

Vydávání vysvědčení - 31.1.2019

Jednodenní pololetní prázdniny - 1.2.2019

Nábor žáků ke studiu v ZŠ a PŠ v Českém brodě

Ve středu13.2. nás navštívili pedagogové ze ZŠ a PŠ v Českém Brodě. Zajímali se o další vzdělávání  vycházejícíh žáků. Našim žákům představili obor vzdělávání denního studia na Praktické škole jednoleté a dvouleté.  Podařilo se "zlákat" nebo ne? To uvidí až samotný čas...

Florbal Kouřim

Ve čtvrtek vyrazil náš smíšený tým na zápas  ve florbale. Přesto, že jsme se maximálně snažili a hráli co to jen šlo, na medaile to tentokrát nestačilo. Tak snad příště. I tak jsme si sportovní dopoledne všichni pěkně užili.

 

Rychlokurz  pro základy první pomoci

Od února jsme ve škole začali sérií rychlokurzů pro získání vědomostí základů první pomoci(záštita ČČK). První série se věnovala  problematice  bezvědomí  a resuscitace (nácvik resuscitace a zotavovací polohy).

 

Kroužek vaření

O kroužku vaření se nezahálí... Žáci pečou, vaří "o sto šest". Tentokrát si upekli výborné tvarohové koblížky.

Projektový den Zdravá výživa

Ve čtvrtek 21. března proběhl u nás ve škole projektový den na téma Zdravá výživa. V tento den si žáci přinesli obaly od zdravých, ale i nezdravých potravin a dobrot. Povídali jsme si o nich. Žáci se snažili si uvědomit, nejen co je zdravá strava, ale že i dostatek pohybu je důležitý pro to, aby se člověk udžel v kondici. Dále jsme se seznámili s tím, jaké nemoci s sebou špatná životospráva přináší. Zvládnout vyplnit pracovní listy, nakreslit potravinovou pyramidu, byla potom pro žáky téměř hračka. Závěrem žáci sestavovali vlastní jídelníček, na kterém si ukázali, které potraviny by měli omezit, které naopak do jídelníčku zařadit, případně ty, které vynechat úplně. Celý projektový den jsme si náležitě užili.

Projektový den - Den vody

Rozvíjet ekologické myšlení, vzbudit zájem o problematiku životního prostředí - jeden z hlavních cílů, na který jsme se během projektového dne snažili zaměřit. Projekt však cílil i na konkrétní věci z našeho nejbližšího okolí- exkurzi čističky odpadních vod v Pečkách. S vodou a jejími podobami jsme se seznamovali během celého dne v rámci mezipředmětových vztahů. Myšlenkové mapy, tajenky, práce s mapou, orientace a porozuměmí textu, vyhledávání nejdůležitějších informací, ochutnávka vody. Projektový den se vydařil, snad si žáci uvědomí,proč je voda víc než zlato...

 

Práce  na školním záhoně

Součástí ŠVP jsou stále pěstitelské práce, a tak péče o školní záhon nemůže v jarních měsících chybět. Dnes se žáci (převážně chlapci) s chutí vrhli na rytí a kypření záhonu. Práce jim šla pěkně od ruky.

Exkurze Ekocentra Huslík u Poděbrad

28.3. jsme s žáky navštívili záchrannou stanici pro opuštěná zvířata v Huslíku u Poděbrad. Nejenom, že jsme viděli spoustu zvířat, ale o spoustě z nich, jsme se dozvěděli nespočet zajímavostí. Měli jsme možnost pozorovat pracovníky při  konkrétní práci se zvířaty. Sladkou tečkou na závěr bylo "pomazlení" s úžovkou červenou nebo poslech "mluvícího krkavce".

  

Pracovní vyučování - nejmladší žáci

Myslíme na ekologii a proto vyrábíme a tvoříme z recyklovaných materiálů. Tentokrát jsme si vyrobili vlašťovky z ruliček od toaletního papíru. Posuďte sami, jestli se nám povedly...

 

 "Ukliďmě Česko - ukliďme Pečky"

V rámci akce "Ukliďme Česko"- my jsme uklidili naše Pečky - náměstí a proluku u lékárny.

 

Exkurze městské knihovny

V rámci náplně učiva předmětu Člověk a Svět práce - pracovní činnosti si žáci prohlédli v městské knihovně malou výstavu drátkování. Inspirovali se nápaditostí a barevností výrobků. Souběžně ve stejný den vyslechli výklad pracovnice knihovny o provozu, sortimentu, historii a úloze knihoven v minulosti a dnes.

Beseda s panem farářem

Dnes 12.4. k nám  do školy přišel pan farář Nerad,aby žákům lépe přiblížil význam  velikonočních svátků.

 

Turnaj v kuželkách

V pondělí 15.4. navšívila naše škola již 5. ročník turnaje v kuželkách konaného v Kostelci nad Černými Lesy. Soutěžilo šest základních a praktických škol ve třech kolech, po 50hodech. Přestože výsledky všech škol byly vyrovnané, na medaile žáci tentokrát nedosáhli. Všem zúčastněným se soutěž moc líbila a budeme se těšit příště!

Projektový den Velikonoce

V čase před Velikonocemi si naši žáci netradičními technikami(barevným voskem a textilem) ozdobili vajíčka. Připomněli si velikonoční tradice, s dovednostmi získanými v kroužku vaření si upekli sváteční moučník, projektový den zakončili sladkým pochutnáním.

Beseda s policisty, ukázka výcvikových služebních psů

Ve středu 24.4. do naší školy zavítali zástupci Policie z Býchor se svými čtyřnohými miláčky. Naše škola se rázem přeměnila ve "výcvikové středisko"- žáci měli možnost vidět psy v akci (při hledání výbušnin, drog). Od policistů  jsme se dozvěděli, kteří psi a proč jsou k výcviku nejlepší, jak psy správně a dobře trénovat, jaké jsou nejčastější chyby při výcviku. Samozřejmostí byla také prevence týkající se drog a návykových látek. Beseda byla natolik zajímavá a poučná, že jsme si pány policisty "zarezervovali" i na další setkání. 

VIP exkurze  Pražského hradu

Dostalo se nám zvláštní příležitosti-možnosti  zúčastnit se mimořádné prohlídky reprezentačních prostor Pražského hradu. Příležitosti jsme využili, a společně s pí. ředitelkou jsme na mimořádnou prohlídku vyrazili.  A že bylo co obdivovat - prezidenstkou pečeť, ocenění a řády prezidenta, korespondenci se státníky. Obdivuhodné ale byly i reprezentační prostory  Pražského hradu (např. Španělský sál). Ani Chrám sv. Víta neunikl naší pozornosti. Cesta zpět vedla přes Kampu, Čertovku a Karlův most. Určitě jsme zde nebyli naposledy, vždyť Praha skrývá takových krásných zákoutí, která je třeba poznat  a navštívit.

 

 

Nejsme lhostejní!

V období měsíců března a dubna žáci naší školy zorganizovali dobrovolnou sbírku pro Záchrannou stanici ohrožených živočichů  Poděbrady -  Huslík. Shromáždili jsme především stelivo. Ve stanici jsme se byli podívat , vyslechli jsme si zajímavou přednášku o jejím provozu i záchraně živočichů. Již v minulosti u nás ve škole proběhly besedy s pracovníky stanice, vždy byly zajímavé. A proto - i nadále chceme pomáhat.

 

Beseda  Linky důvěry

Pro naše žáky zajišťujeme v rámci prevence so. patol. jevů různorodé tematické besedy a přednášky. V květnu si žáci vyslechli odbornou přednášku psycholožky O.s. POVÍDEJ, jehož činnost je spojená se službami Linky důvěry. Obsah dvouhodinové besedy žáky zajímal, byli udiveni situacemi pro které je Linka důvěry vyhledávána (nejen dětmi ale i rodiči). Přejme si, aby naši žáci podobnou pomoc nikdy nemuseli vyhledat.

Výstava o životním prostředí - Kolín

Ve středu 15. května  jsme se zúčastnili tradiční výstavy pro děti z mateřských i základních škol organizované Odborem životního prostředí Městského úřadu Kolín. Tato akce přináší široký pohled na přírodu okolo nás, na životní prostředí a myslivost, navíc zábavnou formou a s mnoha soutěžemi. Žáci měli možnost soutěžit na 20 stanovištích, rozdělených do 4 barevných okruhů s různými tématy. Jako např. Záchranná stanice Huslík, bezobalová domácnost, ochrana a poznávání motýlů, kolínských jehličnanů, stromů, semínek rostlin a květin, poznávání zemědělských strojů, nakládání s odpady, soutěž "Slunce, Země, Měsíc” a další. K vidění byla živá i vycpaná zvířata, přírodniny a mnoho dalšího. Žáci si vysoutěžili spoustu zajímavých cen a  z celé akce odjížděli nadšení. Získané poznatky žáci využijí předevšímv hodinách přírodopisu.

 

 

Atletický čtyřboj

Ve čtvrtek 16. 5. se žáci 8. a 9. tříd zapojili do tradičního atletického čtyřboje v Kolíně (Atletický stadion Mirka Tučka). Všichni zúčastnění museli uspět ve čtyřech atletických disciplínách - běh na 60 metrů, hod míčkem, skok daleký a vytrvalostní běh. Z našich žáků si individuálně nejlépe vedl Roman Virág a hned v patách mu byl Richard Daniš. Za družstvo vybojovali pro školu bronz.

 

—————


Kontakt

Základní škola Pečky, příspěvková organizace

Třída Jana Švermy 540
289 11 Pečky
telefon: 321785090
IČO - 708 36 248https://zspecky.webnode.cz

Datová schránka : etcqt2u