Školská rada

25.09.2008 12:54

 

Předsedkyně školské rady :

Pavla Staňková

  zspecky@zvspecky.cz

   Tel. 321785090

 

Členové školské rady

Žaneta Horváthová

PhDr. Marek Semerád

 

JEDNACÍ ŘÁD

Pravomoce a náplň činností Školské rady

a)  vyjadřuje se k návrhům školských vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování 

b)  schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 

c)  schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny   

d)  schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a výstupní hodnocení vycházejících žáků  

e)  vyjadřuje se k návrhu rozpočtu školy a podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy  

 f)  usnáší se vždy nadpoloviční většinou všech členů školské rady, ze zasedání pořizuje zápis 

 g)  zasedání se konají dvakrát ročně, dle potřeby i vícekrát, zasedání svolává předseda  

 h)  o činnosti a zasedáních je informována řed. školy

                                                              

                                                            V Pečkách 26.9.2005

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Základní škola Pečky, příspěvková organizace

Třída Jana Švermy 540
289 11 Pečky
telefon: 321785090
IČO - 708 36 248https://zspecky.webnode.cz

Datová schránka : etcqt2u