Zaměstnanci školy

Pedagogičtí pracovníci

Ředitelka školy

Mgr. Jaroslava Heroldová DiS.

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Hana Bubeníková

Třídní učitelka 1. třída (1., 2., 3., 4., 5. ročník)

Bc. Michaela Vojtěchová

Třídní učitelka 2. třída (6., 8., 9. ročník)

    

Mgr. Hana Bubeníková

Učitelka bez třídnictví

  Květuše Vyskočilová

Vychovatelka, asistentka pedagoga 

Linda Dvořáková

Výchovný poradce

Mgr. Jaroslava Heroldová

Koordinátor environmentální výchovy

Bc. Michaela Vojtěchová

Metodik prevence

Mgr. Hana Bubeníková

Provozní zaměstnanci

Údržbář, školník

 Jiří Noll

Uklízečka

Pavla Šibíková

 

 

 

 


Kontakt

Základní škola Pečky, příspěvková organizace

Třída Jana Švermy 540
289 11 Pečky
telefon: 321785090
IČO - 708 36 248https://zspecky.webnode.cz

Datová schránka : c6pyw76