Školní rok 2018/2019

 

Školní družina slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků. U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého. Školní družina je určena žákům 1. a 2. stupně. Ve školním roce 2018/2019 je zřízeno 1 oddělení školní družiny. Vychovatelkou je Linda Dvořáková.

Provoz školní družiny: Pondělí  12:25 - 14:10 hodin

                                    Úterý     11:25 - 13:20 hodin

                                    Středa   11:25 - 12:25 hodin

                                    Čtvrtek  12:25 - 13:20 hodin

                                    Pátek     11:25 - 12:25 hodin

Od 15. října je otevřena ranní školní družina a to od 7:00 - 7:30 hodin.

V měsíci září se naši žáci věnovali zejména sběru přírodnin v našem okolí, ze kterých zhotovovali výzdobu školy a školní družiny.

Měsíc říjen byl ve ŠD hodně tvořivý. Děti malovaly obrázky s podzimní tématikou - listy, houby, ježky a podzimní obličeje. Spolu se spoustou přírodnin zdobily třídy a hlavně okna naší školy.

 


Kontakt

Základní škola Pečky, příspěvková organizace

Třída Jana Švermy 540
289 11 Pečky
telefon: 321785090
IČO - 708 36 248https://zspecky.webnode.cz

ePodatelna: ZSTKO@kr-s.cz

Datová schránka : c6pyw76